SchipholWatchGoodbye Lelystad Airport!

Op 30 januari 2024 stemde de Tweede Kamer in met het definitieve einde van Lelystad Airport als vakantievliegveld.

De motie van Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) kreeg dankzij beoogd coalitiepartners NSC en BBB een meerderheid van stemmen.

Tegen het vliegveld is jarenlang strijd gevoerd door een combinatie van politieke partijen, actiegroepen en individuele omwonenden. Aangetoond werd dat er geknoeid was met berekeningen over de overlast en vervuiling. Alle malversaties leidden zelfs tot een aangifte bij justitie wegens fraude door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en gelieerde commerciële onderzoeksbureaus.

LelystadAirport

De motie van de PvdD werd mede-ondertekend door Pieter Grinwis (CU), Suzanne Kröger (GL-PvdA), Sandra Beckerman (SP), Mpanzu Bamenga (D66) en Laurens Dassen (Volt).

Voor klimaat en volksgezondheid

Klimaat, volksgezondheid en schaarse stikstofruimte zijn de redenen achter het afschieten van de ambities met Lelystad Airport.

Dat vliegveld werd verkocht als zou het Schiphol ontlasten, maar de kleinere vluchten die naar de Flevopolder zouden verhuizen, wilde de vliegindustrie gewoon vervangen door grotere vliegtuigen op de nationale luchthaven. In het traject naar een vergunning werden aantoonbaar ‘fouten’ gemaakt in de berekeningen van de stikstofuitstoot. Een ‘belevingsvlucht’ bracht aan het licht dat de werkelijke geluidsoverlast ruim vier keer hoger uitkwam dan voorgespiegeld door het ministerie.

motie Teunissen geen commerciële vluchten Lelystad

Tekst van de motie PvdD

Onregelmatigheden aan het licht

De voorgenomen komst van Lelystad Airport leidde tot de oprichting van tientallen actiecomités in de regio. Vooral rond Zwolle groeide het verzet razendsnel. Uiteindelijk leidde dit tot de oprichting van het samenwerkingsverband SATL. Die koepel onder leiding van natuurkundige dr ir Leon Adegeest wist tal van onregelmatigheden aan het licht te brengen wat in eerste instantie leidde tot jaren uitstel en nu eindelijk tot afstel.

Christine Teunissen, initiatiefnemer van de motie, noemt het positieve besluit tegenover de NOS een “geweldige stap vooruit” voor klimaat en volksgezondheid.

Oorspronkelijk kon Lelystad op brede politieke steun rekenen, maar het draagvlak brokkelde steeds verder af. Nu zijn alleen VVD en PVV nog voor doorgaan met het vliegveld dat de belastingbetaler inmiddels een kwart miljard euro heeft gekost.

Bij de NOS sputtert een woordvoerder van het vliegveld nog wat na. “De opening van het vliegveld is goed voor Lelystad en de regio”, herhaalt hij of zij het achterhaalde mantra. “We zijn dan ook teleurgesteld in deze stemming en wachten af wat een nieuw kabinet besluit.”

Alternatieve investering in Flevoland

De aangenomen motie betekent niet dat het vliegveld definitief van de baan is. Een nieuwe regering kan het alsnog nieuw leven inblazen, maar gaat dan wel loodrecht in tegen de wensen van de Tweede Kamer. Het is maar de vraag of de PVV Lelystad zo belangrijk vindt dat de partij bereid is daar voor Wilders belangrijker zaken voor op het spel wil zetten als de eigen bijdrage aan de zorg of een hek om Nederland.

Om het ‘verlies’ van Lelystad Airport op te vangen, roept de motie van de Partij voor de Dieren het kabinet op om een alternatieve investering in Flevoland te doen.

Bron: SchipholWatch, 30 januari 2024