Schiedam 24CDA vreest meer vliegverkeer door sluiting luchthaven Eindhoven

Het CDA-Schiedam vindt dat het gemeentebestuur van Schiedam alles in het werk moet stellen om extra vliegoverlast te voorkomen.

Dit geldt wanneer blijkt dat het Rotterdamse vliegveld een aanzuigende werking heeft na de tijdelijke sluiting van dat in Eindhoven.

Meer vliegverkeer geeft ook meer drukte op de weg. Het CDA wil dat Schiedam samen met de gemeenten Rotterdam en Lansingerland pogingen onderneemt om de situatie op het lokale wegennet beheersbaar te houden.

Politiek

Schriftelijke vragen

Hierover gaan de schriftelijke vragen, die CDA-fractievoorzitter Jaap Pegtel heeft gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Schiedam. Hij speelt in op de tijdelijke sluiting van de luchthaven van Eindhoven en vindt dat er tijdig beheers- en beleidsmaatregelen moeten worden genomen om vliegtuigoverlast in de Rotterdamse regio te beteugelen.

Het CDA ziet Schiedam voor verschillende uitdagingen gesteld. De fractie vindt het belangrijk om op te merken dat de specifieke gevolgen voor 'Rotterdam The Hague Airport (RTHA)' afhankelijk zijn van verschillende factoren, waaronder de reactie van luchtvaartmaatschappijen, het beleid van de rijksoverheid en – niet in de laatste plaats – de bereidheid van lokale gemeenschappen om veranderingen te accepteren. Jaap Pegtel wil weten of het college al eerder op de hoogte was van de plannen om tot (tijdelijke) sluiting van Eindhoven Airport over te gaan? Hij vraagt of het college een aanzuigende werking op de Rotterdamse luchthaven verwacht en of het college het aannemelijk vindt dat dat vluchten van Eindhoven gaat overnemen. Het gaat in Eindhoven om zeventienduizend vluchten.

Geen extra nachtvluchten

“Kan het college garanderen dat er geen extra nachtvluchten zullen plaatsvinden vanuit Rotterdam The Hague Airport tijdens de sluiting? Op welke wijze is het college van plan ervoor te zorgen dat de geluidsnormen van Rotterdam niet overschreden worden?” vraagt Pegtel. Hij is benieuwd hoe de communicatie en samenwerking tussen lokale overheden, luchthavenautoriteiten, luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden wordt gecoördineerd. Hij wil dat ingezet wordt op een soepele overgang tijdens de vijf maanden dat Eindhoven dicht is.

Toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling

“Een hoger aantal vluchten van en naar RTHA kan leiden tot een toename van geluidsoverlast en luchtvervuiling in omliggende gemeenten, wat weerstand kan oproepen bij de lokale bevolking”, zegt hij. Daarom dringt Pegtel bij het college aan op goede informatievoorziening. “Is het college voornemens om, al dan niet samen met andere instanties, plannen te ontwikkelen voor het monitoren van geluidsoverlast, luchtvervuiling en andere milieu-impactfactoren voor de Schiedamse burgers? Zo nee, waarom niet? Een toename van het luchtverkeer op RTHA kan leiden tot meer verkeer op de wegen rond de luchthaven, evenals een grotere vraag naar openbaar vervoer en parkeergelegenheid. Dat kan druk uitoefenen op de lokale infrastructuur en diensten, wat kan resulteren in congestie en andere logistieke uitdagingen voor gemeenten zoals Schiedam en Lansingerland.”

Om die reden wil hij regionaal overleg. De aangrenzende gemeenten rond 'Zestienhoven' moeten zorgen voor een goede regie op het onderliggende wegennet.

Bron: Schiedam24.nl, 27 februari 2024

Update 1 maart

Inmiddels is bekend dat ook Raadsvragen zijn gesteld in Lansingerland en Rotterdam, het is niet uitgesloten dat meerdere gemeentes deze vragen krijgen.

Gerelateerd: 

'Eindhoven' dicht, buren RTHA zien bui al hangen

Reisbranche alleen bezorgd voor zichzelf.