Schokkend: Overlastmeldingen RTHA naar 160.000 per jaar!

Het voorlopige overlastmeldingenrapport van DCMR gebruiksjaar 2022-2023 Vliegveld Zestienhoven.

Rotgeschrokken

De vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport is zich echt rotgeschrokken vanwege opnieuw een enorme stijging van het aantal overlastmeldingen, hoewel we het al zagen aankomen in de tussentijdse rapportages. Het 4e kwartaal laat zien dat het aantal geluidsoverlastmeldingen in afgelopen gebruiksjaar is met 60% gestegen ten opzichte van 2021-2022 en ten opzichte van 2012-2013 met 4200%! In de regio Schiedam is het aantal meldingen met bijna 80% gestegen in één jaar. Dat is werkelijk zeer verontrustend. De rapportage is feitelijk glashelder. Het is uit de hand gelopen, de omgeving van het vliegveld wordt zo onleefbaarder!

overzicht ingediende meldingen overlast RTHA 2003 2023

Feitelijk hoger aantal meldingen

Feitelijk is het aantal overlastmeldingen hoger dan wordt gesuggereerd, want sinds niet al te lange tijd wordt slechts (op vraag van het vliegveld) één melding per vliegtuig per postcode genoteerd. In eerdere jaren werden er 2 meldingen per postcode genoteerd. In de praktijk betekent dat, als je hele huishouden, studentenhuis of verzorgingshuis is wakkergevlogen dat toch maar telt voor één melding. Dit alles om het aantal getroffenen optisch naar beneden bij te stellen. Dus deze telling gaat over huishoudens en niet over een personen.

Geen handjevol melders

Veelal wordt er in de media, vaak door middel van ingezonden brieven, gesteld dat er slechts een klein aantal mensen de bulk van meldingen wordt veroorzaakt. Soms wordt gesteld dat het om een "handjevol" gaat. Uit de cijfers van DCMR blijkt dat niet het geval te zijn. Het aantal melders is opgelopen tot meer dan 4300 huishoudens. Overigens melden deze frequente melders maar slechts 4-10% van de vliegtuigen die over hun dak komen als overlast.

Vooral toeristenverkeer veroorzaakt last

Uit de cijfers van DCMR blijkt verder dat het gros van de overlast wordt veroorzaakt door goedkope vakantievluchten, die geen enkele toegevoegde waarde leveren aan de regio. Vakantiegangers gaan immers naar elders om hun geld uit te geven. Fans van het vliegveld benadrukken steeds het economisch belang van het vliegveld. Maar uit de cijfers blijkt nu juist dat niet de zakenvluchten maar de vakantievluchten de enorme toename van overlast veroorzaken.

GGD stelt dat vlieggeluid ziek maakt

Vorige maand verscheen het rapport over vliegoverlast in de regio. Dat kreeg ruime aandacht in de media. In het rapport toont de GGD aan dat mensen ziek worden van de voortdurende en steeds maar toenemende geluidsoverlast van het Rotterdamse vliegveld. Het gaat om vele duizenden mensen in een ruime omgeving van het vliegveld. Vlieggeluid leidt tot slaapverstoringen, hartklachten hoge bloeddruk en stress. Het leidt ook tot productiviteitsverlies. Dit laatste argument is vooral van belang voor mensen die alles graag omrekenen naar geld en economie, maar welzijn, gezondheid en welbevinden minder belangrijk vinden.

Hinderbeperkende maatregelen wassen neus

Al een reeks van jaren wordt er gekeuveld over hinderbeperkende maatregelen om de hinder voor de omgeving te verminderen. Bewonersvertegenwoordigers doen aan overlegtafels zinvolle voorstellen. Voorstellen om route afwijkingen sterk te verminderen, latere vertrektijden, eerdere sluiting, houden aan het convenant max 849 nachtvluchten (nu feitelijk 1400) etc. Het resultaat laat zich zien: het aantal overlastmeldingen is de laatste jaren geëxplodeerd en gestegen naar absolute recordhoogte. Er wordt dus helemaal niets gedaan aan hinderbeperking, er gebeurt juist het tegenovergestelde. Er wordt winstmaximalisatie nagestreefd, ten koste van de woonomgeving en gezondheid van diezelfde omgeving.

Luchtvervuiling niet meegerekend

In de tussenrapportage van het Rotterdamse vliegveld is de luchtvervuiling niet meegerekend. Vliegen is een Siamese tweeling van luchtvervuiling en lawaai. Ze zijn onlosmakelijk. Toch worden ze steeds apart gepresenteerd. Dat is feitelijk onjuist. Zodra een vliegtuig lawaai maakt wordt er luchtvervuiling veroorzaakt, door verbranding van kerosine (dat geldt ook voor ook bio- of synthetische kerosine). Andersom is ook het geval. Het uit elkaar houden van deze twee componenten van de vliegoverlast is dan ook een debattruc. Zo stelt men dat er met minder lawaaiige vliegtuigen méér kan worden gevlogen. Dat veroorzaakt vervolgens een evenredige vergroting van de uitstoot van giftige uitlaatgassen. Ook andersom gaat op. Als men met minder vervuilende vliegtuigen méér vliegt veroorzaakt men dus vaker geluidsoverlast.

2023 Notitie Emissieberekening ZZS Luchthavens

Morele vraag aan de vliegvelddirectie

Deze morele vraag dient zich steeds aan: Het vliegveld profileert zich in de persuitingen steeds als groene onderneming die in harmonie leeft met haar omgeving. Hoe voelt het dan, als je in de spiegel kijkt, als je weet dat je steeds juist steeds méér vervuilt en steeds méér overlast veroorzaakt? Waar ben je dan trots op? Op meer omzet, terwijl je weet dat je de omgeving meer vervuilt en minder leefbaar maakt? Voelt het wel OK dat je naar buiten net doet alsof je doet aan hinderbeperking, terwijl het juist het tegenovergestelde het geval is?

BTV blijft opkomen voor de omwonenden

De vereniging BTV blijft knokken voor een schonere en stillere leefomgeving rond het vliegveld. Het blijkt nu nog harder nodig dan voorheen. Wil je meer weten over onze activiteiten, ga dan naar https://www.btv-rotterdam.nl/leden.

Bijlagen:

Gepubliceerd 6 december 2023