BTV NieuwsMinister moet maatregelen treffen tegen stikstofuitstoot vliegvelden

PERSBERICHT - Op  16 april 2024 heeft de rechter in Gelderland besloten dat demissionair minister Christianne van der Wal passende maatregelen moet nemen tegen de overmatige stikstofuitstoot van Rotterdam en Eindhoven Airport. Dat betekent krimpen.

Het vonnis maakt een einde aan een slepende zaak die al in 2019 werd opgestart door Mobilisation for the Environment (MOB), onder leiding van Johan Vollenbroek. De zaak werd inhoudelijk gesteund door BTV-Rotterdamairport.

MOB betoogde dat de Nederlandse vliegvelden onterecht niet over een natuurvergunning beschikten. Dat is nog steeds het geval voor Rotterdam en Eindhoven. De minister bepleitte voor de rechter dat de uitstoot van de vliegtuigen voldoende gecompenseerd werd door landelijke maatregelen.

Maar zoals bekend, is met deze maatregelen nog vrijwel geen enkele vooruitgang geboekt in het terugdringen van de stikstofuitstoot en -depositie.

De rechter verwerpt het verweer dan ook en draagt de minister op alsnog passende maatregelen te nemen om de uitstoot van de twee vliegvelden terug te brengen naar het niveau waarop deze 'historische rechten' bezitten. Dat was ergens in de jaren '90, toen beide vliegvelden nauwelijks commercieel vakantieverkeer kenden. De enige bekende manier om de stikstofuitstoot van vliegtuigen terug te brengen is door minder te vliegen. Krimp dus.

Eenzelfde verzoek van MOB tegenover Schiphol is afgewezen omdat dit vliegveld sinds vorig najaar wel over een natuurvergunning beschikt. Die vergunning wordt echter aangevochten bij een andere rechter. Partijen zijn op dit moment in afwachting van een zittingsdatum.

SchipholWatch heeft het vonnis over Rotterdam The Hague Airport en inmiddels in perspectief geplaatst.

17 april 2024

Voor vragen, gebruik het contactformulier.