Wetenwaardig geluid

Trends in geluidsbelasting (RIVM)

In 2009 heeft het RIVM een rapportage gepubliceert over de geluidsmonitoring van vliegtuiggeluid. Hierbij zijn een aantal trends onderkent.

Samenvatting rapport

De geluidbelasting van civiele luchtvaart rond de luchthaven Schiphol is sinds de jaren zestig van de vorige eeuw afgenomen. Hoewel het aantal vluchten sterk is toegenomen, hebben nieuwe stillere straalmotoren tot een lagere geluidbelasting geleid.

De invloed van verdere verkeersgroei op geluid door zal de komende jaren naar verwachting worden gecompenseerd door de autonome vervanging van oudere vliegtuigen en een versnelde uitfasering van de luidruchtigste toestellen. Daarnaast kunnen start- en landingsroutes worden geoptimaliseerd om de geluidbelasting te verminderen. Dit is niet alleen gunstig voor de woningen die vlakbij vliegvelden liggen, maar ook voor veraf gelegen woongebieden. Deze gebieden bevatten doorgaans meer woningen dan regio’s vlakbij de vliegvelden waardoor meer woningen profiteren van een lagere geluidbelasting.

In dit onderzoek wordt een groepsgeluidbelasting (Gden) geïntroduceerd als maat waarin de geluidbelasting op alle woningen rondom luchthavens wordt meegenomen. De groepsgeluidbelasting is een indicatie voor de geaccumuleerde geluidbelasting van het vliegverkeer op alle betrokken woningen en kan worden gebruikt om luchthavens onderling met elkaar te vergelijken. De groepsgeluidbelasting van alle regionale en militaire luchthavens samen ligt slechts enkele decibellen lager dan die van Schiphol. Behalve van Schiphol komt de belangrijkste bijdrage van de zogeheten laagvliegroute 10 boven Oost-Nederland, Rotterdam Airport en de militaire vliegbases Geilenkirchen, Volkel (Drenthe) en Leeuwarden.

Dit zijn enkele bevindingen uit onderzoek van het RIVM. Het instituut heeft in opdracht van het ministerie van VROM de trendontwikkeling van de geluidsituatie van de belangrijkste luchthavens, zowel civiel als militair, in Nederland sinds de jaren zestig in kaart gebracht. De resultaten zijn gebaseerd op beschikbare geluidkaarten, verkeerscijfers en emissiegegevens van verschillende typen vliegtuigen.

 

Indien u geïntereseerd bent in het volledige rapport klik dan hier

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2022  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.