Wetenwaardig geluid

WikipediaWat is Lden?

In 2013 heeft de rijksoverheid besloten om vliegtuiggeluid te meten in Lden, daarvoor werd de meeteenheid KE gehanteert.

Wilt u weten wat Lden precies inhoud, leest u op dit artikel van WikiPedia.

*** Als versies verouderd zijn of documenten toegevoegd kunnen worden horen we dat graag. Help ons deze site actueel te houden en laat ons weten als links niet meer werken!

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.