Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 


Persbericht -
HELI’S BLIJVEN OP RTHA, ROTTERDAM BETAALT 2 X VOOR ONDERZOEK

In 2017 adviseerde Joost Schrijnen, als verkenner voor draagvlak van groei van vakantieverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA), het verhuizen van de trauma- en politiehelikopters naar een locatie elders.

Zo zou er binnen de huidige geluidscontouren ruimte ontstaan om het commerciële verkeer te laten groeien. Mogelijkheden voor alternatieve locaties zijn in opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) onderzocht door adecs airinfra, en betaald door de gemeente Rotterdam. Het bureau geeft nu aan dat andere locaties dan het vliegveld zelf niet aan de eisen voldoen. De BRR, bestaande uit de vertegenwoordigers van provincie Zuid-Holland en de 3 betrokken gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland, concluderen daarom dat de heli’s op hun plek in Rotterdam moeten blijven, en dat er in de huidige omstandigheden geen ruimte is voor het vliegveld om te groeien.

De Vereniging Bewoners tegen vliegtuigoverlast (BTV) heeft altijd gepleit voor behoud van de heli’s op RTHA en is daarom blij met deze uitkomst. BTV stelt zich op het standpunt dat uitplaatsen van de heli’s alleen tot meer overlast zou leiden. De geluidsbelasting zou alleen maar een stukje verder opgeschoven worden en zou dus per saldo meer overlast voor meer mensen betekenen. Daarnaast zou het een oneigenlijke manier zijn om de ruimte voor commerciële vluchten te vergroten en zo plaats te maken voor extra vakantievluchten met bijbehorende toename van overlast en vervuiling.
Ruimte voor het maatschappelijk relevant en spoedeisend verkeer wordt breed geaccepteerd en betekent minder ruimte voor overlast gevend commercieel vliegverkeer. De BTV waarschuwt wel voor de mogelijke volgende stap in dit proces: twee gescheiden geluidsruimten. De luchthaven heeft al aangegeven voor deze scheiding te zijn en de ruimte die de helikopters nu beslaan “erbij te willen hebben”. Dit zou dan toch leiden tot een groei van de luchthaven met zo’n 10.000 vluchten. En daar is geen draagvlak voor onder de omwonenden.
BTV vindt dat het vandaag uitgekomen onderzoek helemaal niet nodig was: al in november 2014 heeft de gemeente Rotterdam een onderzoek laten uitvoeren door To70, met dezelfde uitkomst. Op basis van dat rapport heeft de BRR al eerder besloten dat het uitplaatsen van heli’s niet zinvol was. De belastingbetaler heeft dus al twee keer betaald voor een onderzoek dat gedaan moest worden om de commerciële belangen van RTHA te rechtvaardigen.

- einde bericht-
Zie besluit van Provincie Zuid-HollandCopyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • aankondiging ALV 2020

  Hiermee geeft het bestuur te kennen dat de eerst komende Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland staat voor dinsdag 24 maart 2020.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Informatie-avond effecten luchtvervuiling en geluidsoverlast

  U wordt uitgenodigd deze bijeenkomst in Rotterdam Hillegersberg gratis bij te wonen.

  Lees meer...  
 • DEMONSTRatie Schiphol

  Greenpeace organiseert Protestfestival Schiphol op 14 en 15 december. Kom ook en doe mee!

  Lees meer...  
 • Dirk Breedveld vertrekt uit bestuur BTV

  Hiermee maakt het bestuur van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast bekend dat de heer Dirk Breedveld, één van onze mede bestuurders (algemeen bestuurslid) om hem moverende redenen zijn bestuurslidmaatschap heeft stopgezet.

  Lees meer...