Stem nee tegen uitbreiding Rotterdam The Hague Airport en word lidLuchthavenbesluit RTHAbestemmingsplan-RTHAProcedure Luchtruimvoorziening

 

Nieuwsbrief januari 2017

Informatie bijeenkomsten die binnenkort over RTHA zullen plaatsvinden

Lees hier de nieuwsbrief in PDF-formaat


Beste leden,
Hiesrbij willen wij u graag informeren over enkele bijeenkomsten die binnenkort over RTHA zullen plaatsvinden.

1. Op dinsdag 10 januari 2017 zal er ten behoeve van de inwoners van de Rotterdamse wijken Hillegersberg, 110-Morgen en Terbregge, in het gebouw van de gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23, Rotterdam, vanaf 20u, een informatieavond zijn over de uitbreidingsplannen van vliegveld RTHA. Een vergelijkbare bijeenkomst vond eerder plaats 21 december jl. plaats in Rotterdam Schiebroek. Ook deze avond wordt georganiseerd op initiatief van de Rotterdamse gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek, in nauwe samenwerking met de bewonersorganisaties in Hillegersberg, 110-Morgen, en Terbregge’s Belang.

2. De Rotterdamse gebiedscommissie Overschie organiseert ten behoeve van de inwoners van Overschie eveneens twee bijeenkomsten. Deze zullen plaatsvinden op 12 januari, aanvang 19.30u, in Basisschool Park16hoven, Tinbergenlaan 50-52, Rotterdam, en op 16 januari, aanvang 19.30u, in de Fabriek (voormalige Regenboogschool), Burgemeester Bosstraat 46, Rotterdam.

De BTV tracht op deze drie bijeenkomsten aanwezig te zijn, maar het is op dit moment onzeker of dat gaat lukken.
De kern van de boodschap die de BTV op de bijeenkomst van 21 december in Rotterdam Schiebroek heeft afgegeven, was:

• Hoofdpunt: geen uitbreiding geluidsnorm RTHA, eerder krimp.
• RTHA moet nu eens echt een kleine, zakenluchthaven worden.
• Het gaat de BTV om meer dan alleen kiezen uit de 6 project alternatieven.
• Uitplaatsing traumahelikopter. De daardoor ontstane ruimte binnen geluidsnorm (groten)deels ten goede laten komen aan omwonenden.
• Nachtvluchten: aanpassen van de wetgeving zodat er minder categorieën (vliegtuigen) komen van (nu tussen 23u en 7u) toegestane nachtvluchten.
• Openingstijden (dag- en nachtregiem): aanpassen van de wetgeving rond de openingstijden van RTHA: maandag t/m vrijdag al vanaf 22u (aangescherpt) nachtregiem, en in weekend (aangescherpt) nachtregiem laten doorlopen tot bijv. 10 of 12u.

Wij roepen onze leden (vooral die uit Rotterdam Hillegersberg, 110-Morgen en Terbregge, en Rotterdam Overschie) ) op om ook bij deze bijeenkomsten massaal aanwezig te zijn. Hopelijk vinden zij het hierboven kort weergegeven BTV standpunt behulpzaam bij hun inbreng op deze avonden.

Rotterdam, 3 januari 2017

 

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...