Dirk Breedveld vertrekt uit bestuur BTV

Hiermee maakt het bestuur van de Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast bekend dat de heer Dirk Breedveld, één van onze mede bestuurders (algemeen bestuurslid) om hem moverende redenen zijn bestuurslidmaatschap heeft stopgezet.

Zowel het bestuur als de adviseurs van de vereniging, betreuren deze stap oprecht.

De vereniging is veel dank verschuldigd aan de bijzonder grote bijdrage en inzet die Dirk Breedveld de afgelopen jaren heeft geleverd voor- en namens de vereniging.

Eerst trad hij toe als adviseur en nam spontaan de functie als voorzitter op zich toen in 2017 voorzitter Hubert van Breemen onverwacht overleed. Sinds bijna een jaar was Dirk weer als algemene bestuurder en aangekondigd dit te gaan afbouwen. Dirk Breedveld heeft zich breed en intensief ingezet, mede met de andere bestuursleden en haar vaste adviseurs.
De Vereniging zal overigens onverkort de visie en de missie en daarmee de doelstelling van de vereniging BTV voortzetten, uitdragen en uitstralen.

Daarbij zullen wij ook nadrukkelijker op zoek gaan naar adequate vervanging, en organisatorische aanvullingen, zoals ook al eerder is besloten tijdens de Algemene Leden Vergadering van 21 maart 2019. Mocht u zich kandidaat willen stellen, voor een bestuurlijke functie of werkgroep, dan kunt u dat bij ondergetekende melden. Hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
bestuur van de vereniging en haar vaste adviseurs,

de secretaris,
Servaas Sinnecker

 Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2019 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • Rapportage van de Werkgroep Hinder Beperking van de CRO

  Omwonenden konden afgelopen zomer hinderbeperkende maatregelen indienen rond vliegtuigoverlast vanaf RTHA. Deze oproep kwam van de CRO, de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.

  Lees meer...  
 • aankondiging ALV 2020

  Hiermee geeft het bestuur te kennen dat de eerst komende Algemene Leden Vergadering (ALV) gepland staat voor dinsdag 24 maart 2020.

  Lees meer...  
 • Uitnodiging Informatie-avond effecten luchtvervuiling en geluidsoverlast

  U wordt uitgenodigd deze bijeenkomst in Rotterdam Hillegersberg gratis bij te wonen.

  Lees meer...  
 • DEMONSTRatie Schiphol

  Greenpeace organiseert Protestfestival Schiphol op 14 en 15 december. Kom ook en doe mee!

  Lees meer...