BTV-Ledennieuws

Uitnodiging ALV op 24 maart

Beste leden,

Hierbij wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op: Dinsdag 24 maart 2020.

Locatie: De Buurvrouw, Larikslaan 200 te Rotterdam - Schiebroek.

De Algemene Leden Vergadering zal gaan aanvangen om 20.00 uur en zal om 22.30 uur eindigen.
Naast de meer algemene zaken zoals financieel verslag en de terugkoppelingen gedane activiteiten in het 2019 zal ook nadrukkelijk worden stilgestaan bij de ontwikkelingen van het bestuur en haar adviseurs. U krijgt uitleg over lopende zaken zich afspelen en/of gaan afspelen in het jaar 2020. Graag delen wij u met u de successen van afgelopen jaar.

Na de pauze verzorgen drie sprekers een presentatie:

 • John Witjes, vertegenwoordiger in de CRO namens de gemeente Schiedam,
 • Hans Schendstok, vertegenwoordiger in de CRO namens de gemeente Rotterdam
 • Margreet Hovenkamp, Burgermeetnet.

De zaal is open vanaf 19.30 uur. Koffie en thee zijn aanwezig en na afloop kunt u ook een drankje doen.

Het bestuur zal tevens zorgdragen dat voorafgaande de ALV nog enkele bescheiden klaarliggen ter uwer informatie.
Hier vindt u het verslag van afgelopen jaar plus de conceptagenda van de komende vergadering:

We hopen u in grote getalen te ontmoeten tijdens de ALV van de vereniging BTV, graag tot ziens.

Namens het bestuur en haar adviseurs,
de secretaris,
Servaas Sinnecker

ALV


 

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...