BTV-Ledennieuws

Nieuwe vergaderenALV in najaar

Het coronavirus verhindert ons nog steeds om een nieuwe uitnodiging te sturen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) die oorspronkelijk gepland stond voor eind maart j.l..

Er is nu nog geen zicht op de ontwikkelingen rond ‘samenscholing’, waaronder de ALV valt. Wij moeten nog even uw geduld vragen. Verwacht wordt dat pas rond oktober een nieuwe vergadering kan worden uitgeschreven.

Wij mogen verheugd zijn op de bijna 1000 gezinnen die zich door ons laten vertegenwoordigen. Wij vragen u vriendelijk het werk te blijven steunen en de factuur voor de contributie te betalen. Ook dit jaar is het bedrag gehandhaafd op slechts € 10,= per gezin. Mocht de ALV later anders beslissen, dan volgt uiteraard een verrekening. Wilt u ons actief steunen en een extra bijdrage leven voor de (hoge) juridische kosten? Uw steun als lid is hart nodig.
Wilt u extra doneren? DONATIE is van harte welkom. Wij hebben een donatie-pagina.

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.

 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?

 


 

VERENIGINGS NIEUWS

 • In memoriam Prabodh Jongepier

  De vereniging kreeg de kennisgeving dat op 13 januari is overleden: Prabodh Jongepier.

  Lees meer...  
 • BTV plaatst extra meetpunt in Schiebroek.

  Dankzij ook hier weer de inzet van leden en sympathisanten werd in korte tijd een royaal budget van circa € 15.000,= verzameld waarmee tijdens de eerste lock-down een eigen ‘nul’ meting kon worden verricht.

  Lees meer...  
 • MODERNE statuten

  Onze oude statuten uit midden jaren ’80 van de vorige eeuw waren op tal van gronden juridisch achterhaald.

  Lees meer...  
 • BTV uitgeroepen tot ‘goed doel’’

  De Belastingdienst heeft na overtuigende argumenten door ons bestuur de ANBI-status afgegeven.

  Lees meer...