Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?

De BTV heeft momenteel een voltallig bestuur.

 

Leden kunnen op verschillende manieren meehelpen.

Omdat het bestuur bestaat uit een klein aantal personen/vrijwilligers, is elke hulp welkom.

Zo kunnen leden meehelpen om folders te verspreiden: flyeren in een paar straten bij jou in je buurt kan al weer nieuwe leden opleveren. Ook andere hulp bij ledenwerving is welkom, zoals je buren informeren over de BTV, of namens de BTV aanwezig willen zijn bij relevante activiteiten in de wijk. Helpen met het ontwerpen van folders en ander voorlichtingsmateriaal kan ook. Het is ook heel prettig als leden bepaalde kennis of ervaring met het bestuur willen delen, bijvoorbeeld op terrein van milieu algemeen, of geluidhinder of luchtverontreiniging in het bijzonder, op juridisch terrein, of op planologisch terrein, e.d. Het mee-promoten van BTV standpunten naar politici helpt ook. Idem overlast melden bij de DCMR. Dit alles kan op ad hoc basis, of meer structureel als lid of adviseur van het bestuur. Alle beetjes helpen.


Stop Vlliegtuigoverlast  Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2017 FaceBookLogo
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport

e-boekhouden

 

zakelijk vliegen oke-groeien nee

Lid worden?